Skip to main content

Gaano Kalayo Dapat Dapat Magtala ng Mga Post Magtakda sa isang 6 'Wood Fence?

Ang mga post ng bakod ay dapat na itatakda ng anim hanggang walong piye sa isang 6 na bakod na gawa sa kahoy. Huwag lumampas sa walong paa o ang bakod ay maaaring hindi sapat na matatag.

Anim hanggang walong Talampakan

Ang mga puwang ng mga poste ng bakod ay depende sa haba ng bakod

Ang puwang ng mga poste ng bakod ay nakasalalay sa haba ng bakod, ang mga post ay dapat na pantay na pantay. Halimbawa, kung ang bakod ay 30 talampakan ang haba ng puwang ang mga posteng bakod ay anim na piye kung ang bakod ay 40 piye ang haba ang puwang ang mga post ay walong talampakan.

Bottom Line

Ang poste ng bakod para sa isang anim na bakod na gawa sa kahoy ay dapat na pantay-pantay na puwang sa pagitan ng anim at walong piye.